SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Homepage

Film over het werk van SOFAK!

Meer weten over het werk van SOFAK? Meer weten over migrantenkerken in Nederland? Bekijk de film!

“I am very grateful that God brought us here to the Netherlands, that we can join the church here to bring the gospel.” 

 

 

Zaterdag 11 april 2015 VOORGANGERS VAN MIGRANTENKERKEN ONTMOETEN ELKAAR PERSBERICHT De stichting Ondersteuningsfonds Allochtone Kerken (SOFAK) organiseert op zaterdag 11 april 2015 een ontmoetingsdag voor voorgangers van pastors en leiders van migrantenkerken. Migrantenkerken vormen een vitaal onderdeel van de kerk in Nederland. Naar schatting wonen er zo’n 800.000 migrantenchristenen in ons land. Migrantenkerken lopen tegen eigen problematiek aan. Zo is er vaak een tekort aan financiële middelen, is er de spanning tussen ouderen – die de oorsprongstaal het beste spreken – en jongeren, voor wie het Nederlands de voertaal is geworden. Om de voorgangers en hun jonge leiders te ondersteunen organiseert de stichting SOFAK deze dag van toerusting, bemoediging en ontmoeting, op 11 april in de Goede Herderkerk in Nijkerk (naast het station). De dag begint om 10 uur en duurt tot 16 uur. Hoofdspreker is dr. Samuel Lee. Hij is voorganger van een migrantenkerk in Amsterdam en oprichter van Foundation University, een opleiding die mensen internationaal de kans geeft gratis onderwijs te volgen. Hij spreekt over het thema ‘Blessed migrants’. Verder zijn er workshops en seminars over bijvoorbeeld ‘Fondswerving voor migrantenkerken’; ‘Jongeren in twee culturen’, ‘Kansen in de buurt’, ‘Hoe ga je om met teleurstelling’. De workshops zullen verzorgd worden door o.m. Anmar Hayali (SKIN), Madelon Grant (SKIN Rotterdam), Franklin Susaña Gomes (SOFAK) en anderen. Ds. Hans Eschbach, voorzitter van SOFAK, zal dagvoorzitter zijn. Daarnaast is er ruimte  voor ontmoeting en gezamenlijk gebed en lofprijzing.De dag is gratis toegankelijk voor pastors  van migrantenkerken. Opgave voor deze dag via info@sofak.nl. Zie ook de brief met meer gegevens en de Flyer   Welkom op de website van SOFAK. Hier kunt u alles lezen over SOFAK en haar taak in Nederland voor migrantenkerken.

 

 

uitnodiging_flyer

Jonge Migrantenkerken

‘s Zondags, in Nederland, op straat, loopt u de kans – als u goed luistert – niet alleen Nederlandse of Engelse lofliederen te horen met een orgel of een band, maar ook in het Spaans of Frans of één van de andere vele talen waarin de migrantenkerken hun diensten houden. Er zijn namelijk in Nederland meer dan 1000 migrantenkerken en naar schatting meer dan 800.000 christenmigranten. In Nederland zijn grote groepen migranten in de steden komen wonen. Zij willen meedoen in de Nederlandse samenleving, maar zijn vaak de taal nog niet machtig en hiermee aangewezen op zichzelf. De christenen onder hen zoeken elkaar op en starten vervolgens een Bijbelkring in een huiskamer. Wanneer deze kring de huiskamer ontgroeit, ontstaat er een gemeente. Deze spreekt vaak nog de taal van het land van herkomst en vieren de liturgie op hun eigen manier. Deze migrantenkerken bieden niet alleen een eigen plek aan migranten, maar raken met het evangelie in hun eigen taal plekken waar de traditionele kerken van Nederland niet komen. Voor deze jonge, startende kerken zijn veel uitdagingen in Nederland waaronder vaak heel praktische dingen: het vinden en huren van een zaaltje om dienst in te houden; wegwijs raken in de Nederlandse regelgeving om een kerk te stichten; de aanschaf van Bijbels, liedboeken, muziekinstrumenten, etc. Door hun situatie hebben de kerkleden met tal van sociale problemen te kampen. Financieel zijn zij weinig draagkrachtig, terwijl deze gemeenten kleiner zijn dan de Nederlandse kerken. De kosten van de gemeente gaan hun draagkracht in veel gevallen te boven.

SOFAK’s taak

Om juist deze migrantenkerken te ondersteunen is SOFAK opgericht: Stichting OndersteuningsFonds Allochtone Kerken. SOFAK ondersteunt migrantenkerken om tot volwassenheid te groeien als kerk en probeert ook in Nederland meer bekendheid te geven aan de vele migrantenkerken die wij rijk zijn. In de Missie en Visie van SOFAK leest u hierover meer. SOFAK ontvangt geen subsidie en is afhankelijk van giften van particulieren en een aantal plaatselijke Nederlandse kerken.


SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa