SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Homepage

Help migrantenkerken de coronacrisis door!

Een gelegenheidscoalitie voor en door migrantenkerken in Nederland lanceert het Noodfonds Samen Kerk = Samen Sterk. Zij luiden hiermee de noodklok: er zijn momenteel naar schatting tientallen migrantenkerken die door het coronavirus in de problemen komen. Zij dreigen door de coronacrisis hun gebouw kwijt te raken of zelfs failliet te gaan.

Samen Kerk = Samen Sterk biedt ook advies en belangenbehartiging, naast financiele ondersteuning.

Wat kunt u doen? U kunt een bijdrage overmaken aan het noodfonds, dat door SOFAK wordt beheerd. Van uw bijdrage komt 100% ten goede aan deze doelgroep. Gebruik hiervoor bankrekeningnummer NL24 INGB 0001 0263 33 o.v.v. ‘noodfonds’. SOFAK stelt zelf een bijdrage van € 10.000,- beschikbaar voor dit noodfonds.

Voor meer informatie zie www.steunkerken.nu.

Dreigt u als internationale of migrantenkerk in problemen te komen als gevolg van de coronacrisis? Binnenkort verschijnt er meer informatie over de mogelijkheid om als kerk in aanmerking te komen voor financiele ondersteuning vanuit het noodfonds Samen Kerk = Samen Sterk. Ook op andere mogelijkheden van ondersteuning, zoals lobby en juridisch advies,, zijn momenteel in opbouw. Dit alles in samenwerking met o.a. SKIN, SKIN-Rotterdam en andere betrokkenen.

LPD 2

Lees meer in dit blog van Samuel Lee, de Theoloog des Vaderlands, en in dit interview met NieuwLicht.

Dagblad Trouw besteedt ook aandacht aan deze problematiek met dit artikel.


SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa