SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Bestuur, Missie & Visie

Het bestuur van SOFAK bestaat sinds 1 september 2018 uit acht bestuursleden:

 • Madelon Grant – voorzitter
 • Gé Drayer – vicevoorzitter
 • Marga Slaakweg – secretariaat
 • Jan-Willem van Bruggen – penningmeester
 • Jan Otter
 • Petra de Nooy
 • Franklin Susaña Gomez
 • Felix Asare

Missie en visie

Visie

Wij geloven dat de gemeente van Christus één is. We streven ernaar dat deze gemeente ook in migrantengemeenschappen steeds meer zichtbaar is. Migrantenkerken met haar eigen vormen van kerk-zijn hebben toegang tot een unieke doelgroep. Nederlandse kerken kunnen die groep door taal en culturele verschillen vaak moeilijk bereiken. Hierin kunnen wij als lichaam van Christus van elkaar leren. Met de praktische ondersteuning die wij als SOFAK bieden, bevorderen wij de positie en de groei van deze migrantenkerken in Nederland.

Missie

SOFAK is gericht op de groei van jonge migrantenkerken in Nederland tot volwassenheid als kerk of samenwerking met een bestaande kerk; maar ook de groei van migrantenkerken tot een zichtbare plek binnen de migrantengemeenschappen één bekendheid binnen christelijk Nederland. Dit doet SOFAK op drie manieren:

 • Financiële ondersteuning ten bate van kerkactiviteiten
 • Beschikbaar maken van nodige (organisatorische) kennis over kerkzijn in Nederland
 • Bevorderen van kennis en bekendheid tussen de christenen uit gevestigde kerken en migrantenkerken

SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa