SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
En nu verder: zomer 2020
Jul 20th, 2020 by Madelon

Half juli is de tweede ronde van aanvragen van het corona noodfonds behandeld. Dankzij de bijdragen van alle donateurs hebben we opnieuw 23 kerken financiele ondersteuning kunnen bieden. Zo kunnen we hen wat ontzorgen qua financien, zodat ze in deze periode waarin veel kerken weer opstarten, alle aandacht aan hun gemeenschap kunnen besteden.

Hoe gaan we nu verder?

Momenteel staat SOFAK in principe vooral open voor:

  • reguliere aanvragen voor activiteiten van kerken gericht op het uitreiken naar de samenleving;
  • aanvragen bij het noodfonds van kerken die als gevolg van corona knel komen te zitten met hun vaste lasten, en die nog niet eerder (of soms nog maar 1x) een aanvraag bij dit noodfonds hebben ingediend.

Wil je weten of je in aanmerking komt? Neem gerust even contact met ons op.

Dit najaar houden we nauwlettend ontwikkelingen rondom de coronacrisis in de gaten, en stemmen we ons beleid hier zo goed mogelijk op af. Daarover zullen we communiceren via onze website, social media en digitale nieuwsbrief. Als je onze nieuwsbrief (4-5x per jaar) nog niet ontvangt, kun je je hier op abonneren door ons te mailen op info@sofak.nl.

Tweede ronde aanvragen geopend
Jun 18th, 2020 by Madelon

Het corona noodfonds voor internationale kerken, een initiatief van de coalitie Samen Kerk = Samen Sterk (www.steunkerken.nu), stelt zich open voor een tweede ronde van aanvragen.

The corona emergency fund for international churches, an initiative of the coalition Samen Kerk = Samen Sterk (www.steunkerken.nu), is open for a second round of applications. ENGLISH INFORMATION.

Wie mag een aanvraag indienen?
Internationale en migrantenkerken die door corona in de problemen komen kunnen een aanvraag indienen.
Ook als je al eerder een gift hebt ontvangen in de eerste ronde. Wel gelden er dezelfde criteria als voor de eerste ronde (zie hier de complete lijst met criteria en algemene informatie):
> Nood moet aantoonbaar veroorzaakt zijn door de coronacrisis en problemen veroorzaken in de dekking van de vaste lasten van de kerk.
> Alternatieve oplossingen moeten ook worden verkend. Het geld is gelimiteerd, dus we zullen keuzes moeten maken en niet alle problemen kunnen oplossen.

Hoe kun je een aanvraag indienen?
> Als je nog niet eerder een aanvraag bij het noodfonds hebt ingediend, ontvangen we graag het zoveel mogelijk ingevulde aanvraagformulier. Dit kun je hier vinden en kun je mailen naar info@sofak.nl.
> Als je in de eerste ronde al een aanvraag hebt ingediend bij het noodfonds, ontvangen we graag een brief met een update van de situatie van je kerk naar info@sofak.nl.

Praktisch
De deadline voor de eerste ronde van aanvragen is 8 juli. SOFAK kijkt dan hoeveel geld er is ingezameld en hoeveel aanvragen van kerken zijn binnengekomen. Op basis daarvan maakt het bestuur dan een zo goed mogelijke verdeling over de kerken die een aanvraag hebben ingediend en die aan de criteria voldoen. Daarna zal het bestuur van SOFAK vergaderen, en ontvangt u binnen ca. 2 weken reactie.

Meer weten
Samen Kerk = Samen Sterk is een samenwerkingsverband van SKIN, SOFAK, SKIN-Rotterdam, PCC Amsterdam en HUB Den Haag. Het noodfonds wordt beheerd door SOFAK. Wilt u advies of hulp bij het indienen van uw aanvraag?
Kerken in Den Haag kunnen contact opnemen met Andrea van Dijk van de Hub Den Haag (andrea@maraprojecten.nl).
Kerken in Rotterdam kunnen contact opnemen met Karin de Schipper-Visser van SKIN-Rotterdam (karin@skinrotterdam.nl).
Kerken in Amsterdam kunnen contact opnemen met Moses Alagbe van de PCC, via malagbe2@yahoo.com.
Kerken buiten deze drie steden kunnen contact opnemen met Madelon Grant van SKIN via madelon@skinkerken.nl.

Eerste vierentwintig kerken ontvangen bijdrage uit Corona Noodfonds
May 18th, 2020 by Madelon

Dankzij de bijdragen van particulieren, kerken en fondsen krijgen vierentwintig migrantenkerken een bijdrage ter verlichting van hun urgente financiele nood als gevolg van de coronacrisis.

Eind maart heeft de coalitie Samen Kerk = Samen Sterk het Corona Noodfonds voor migrantenkerken in het leven geroepen. Het Corona Noodfonds is mede mogelijk gemaakt dankzij de giften van christenen, kerken en christelijke fondsen uit heel Nederland.

SOFAK beheert het fonds en heeft een startbijdrage van € 10.000,- beschikbaar gesteld.

De afgelopen weken hebben maar liefst vijfenvijftig kerken bij het noodfonds om hulp aangeklopt. Een deel van hen is geholpen met niet-financiele hulp. Een aanzienlijk deel, zo’n vierentwintig kerken, ontvangt binnenkort een financiele bijdrage.

Wat is het probleem?

Ook internationale en migrantenkerken hebben inmiddels de omslag naar digitaal kerkzijn gemaakt. Tegelijkertijd constateren sommige kerken een terugloop in inkomsten van soms wel 50 tot 70%, terwijl de behoefte aan diaconale en geestelijke steun in de samenleving alleen maar toeneemt. Hierdoor dreigen zij hun gebouwen kwijt te raken of zelfs failliet te gaan.

Dat is een groot probleem, want uit alle onderzoek blijkt hoe belangrijk de bijdrage aan de samenleving is die migrantenkerken leveren. Zij bereiken juist ook mensen die door officiele instanties niet bereikt worden, en genieten het vertrouwen van hun gemeenschappen. En juist in deze tijden kunnen mensen de steun van hun gemeenschap zo goed gebruiken.

En de komende tijd?

Hoewel kerken vanaf 1 juli weer met grotere groepen samen mogen komen, moeten kerken tot die tijd nog zien te overleven. De nood die nu al hoog is, zal voorlopig nog toenemen. Ook daarna zal niet alles direct bij het oude zijn, maar zal er een periode van herstel van schade aanbreken. Uitstel van betaling geeft nu verlichting, maar verschuift het probleem naar de toekomst. De Coalitie Samen Kerk = Samen Sterk verwacht daarom dat haar inzet voorlopig onverminderd nodig zal zijn om te voorkomen dat kerken in de problemen komen. We verwachten dat tientallen kerken die het tot nu toe nog redden, de komende maanden alsnog steun nodig zullen hebben.

Daarnaast blijven we inzetten op uitwisseling van informatie, kennis en tips. Hoe kun je 1,5 meter kerk zijn en hoe gaat dat straks in multifunctionele gebouwen met meerdere gebruikers? Hoe werkt de NOW regeling eigenlijk in de praktijk? Maar ook: hoe kunnen kerken zich voorbereiden op of indekken tegen een onverhoopt faillissement? In al dit soort ongewone vragen probeert de coalitie zo goed mogelijk kerken te begeleiden en adviseren.

Van wie is dit initiatief?

Het noodfonds Samen Kerk = Samen Sterk is een gezamenlijk initiatief van onderstaande betrokkenen. Meer informatie: zie www.steunkerken.nu, of neem contact op met Madelon Grant via info@sofak.nl of 06 33788164.

Dit initiatief wordt gesteund en mede gedragen door:

Samuel Lee (Theoloog des Vaderlands)

Madelon Grant (voorzitter SOFAK)

Rhoinde Mijnals-Doth (voorzitter SKIN)

Karin de Schipper-Visser (directeur SKIN-Rotterdam)

Moses Alagbe (voorzitter PCC)

Bishop Nana Opoku (voorzitter SKIN-Rotterdam)

Andrea van Dijk (HUB-Geloof in Den Haag)

Update Coronacrisis
Apr 22nd, 2020 by Madelon

Update Samen Kerk = Samen Sterk

Alweer bijna een maand geleden is de coalitie Samen Kerk = Samen Sterk ontstaan. Dit is een samenwerking van o.a. SOFAK, SKIN, SKIN-Rotterdam, PCC Amsterdam en de Hub Den Haag, en een paar bevriende mensen en organisaties. Onze website is www.steunkerken.nu.

Het doel van de coalitie is om te voorkomen dat internationale en migrantenkerken als gevolg van de coronacrisis hun gebouwen kwijtraken of failliet gaan.

In deze post geven we een update van de laatste stand van zaken rondom deze actie!

Nieuws & de komende tijd

1. Workshop digitaal collecteren
Dinsdag 21 april van 19:30-21:00 organiseert SKIN-Rotterdam een online workshop over digitaal collecteren. Deze workshop is gratis en staat open voor kerken in heel Nederland.
Nu kerkdiensten in een kleine setting plaatsvinden en/of helemaal online zijn kunnen kerken hun leden de mogelijkheid bieden om digitaal te doneren. Daarover is extra communicatie is belangrijk. Wilt u weten hoe? Meld u dan nu aan voor deze bijeenkomst via harm@skinrotterdam.nl.

2. Workshop livestreamen
Op 12 mei 19:30-21:00 organiseert SKIN-Rotterdam voor de tweede keer een workshop over livestreamen. Ook deze workshop is gratis en staat open voor kerken in heel Nederland. De meeste kerkdiensten zijn nu online gegaan in plaats van fysiek samen te komen. Ben je op zoek naar tips en creatieve ideeen hoe je dit nog beter kunt aanpakken? Meld je dan aan voor deze bijeenkomst via harm@skinrotterdam.nl.

3. De overheid lokaal
In verschillende steden hebben kerken die een gebouw van de gemeente huren, een brief gestuurd naar de gemeente om te vragen of ze coulant met de huur willen zijn. Tot nu toe lijken de meeste gemeentes wel bereid zijn om hier soepel mee om te gaan, en nu niet moeilijk te doen als het niet lukt om de huur te betalen. Hoe dit op de langere termijn uitwerkt, en of in de toekomst dan alsnog de huur terug moet worden betaald, zijn gemeentes helaas niet altijd helemaal duidelijk over. Ook gemeentes vinden het moeilijk om te weten wat de toekomst gaat brengen en hoe ze daarmee om moeten gaan. Maar het is zeker belangrijk om nu alvast als kerken je stem te laten horen, zodat de gemeente in elk geval weet dat dit probleem speelt!

4. De overheid landelijk
Er is op landelijk niveau regelmatig contact tussen de regering en de kerken. Belangrijk om in elk geval te noemen, is dat kerken die flink minder inkomsten hebben en daardoor het salaris van hun medewerkers moeilijk kunnen betalen, in aanmerking kunnen komen voor de NOW. Heeft u hier vragen over of hulp bij nodig? Neem dan contact op met SKIN via madelongrant@yahoo.com.
Verder heeft SKIN een brief gestuurd aan de christelijke politieke partijen, waarin aandacht wordt gevraagd voor vier punten:
1) huisvestingsproblemen als gevolg van wegvallende inkomsten.
2) bescherming van mensen met een kwetsbare sociaal-economische positie.
3) geestelijke steun zekerstellen de komende tijd door kerkleiders te ontzorgen.
4) juridische bijstand voor kerken.
Hierover worden momenteel gesprekken met de politiek gevoerd. Bent u hierin geinteresseerd? Neem gerust contact met ons op.

Vragen van internationale kerken

Inmiddels hebben er meer dan 45 internationale en migrantenkerken bij ons aangeklopt met vragen over de coronacrisis.

1. Onderhandelen
Gaat u nog in gesprek met de eigenaar van uw gebouw om om coulance met de huur te vragen? Op de website van SOFAK staat twee voorbeeldbrieven die u kunt gebruiken en aanpassen aan uw eigen situatie.

2. Advies vragen
Leveren de onderhandelingen niet het gewenste resultaat op? Dan kunt u contact opnemen met één van de coalitiepartners om te bespreken wat er nog meer gedaan kan worden.
Kerken in Den Haag kunnen contact opnemen via andrea@maraprojecten.nl.
Kerken in Rotterdam kunnen contact opnemen via karin@skinrotterdam.nl.
Kerken in Amsterdam kunnen contact opnemen via malagbe2@yahoo.com.
Kerken buiten deze drie steden kunnen contact opnemen via madelongrant@yahoo.com.

3. Financiele steun zoeken
Mocht uw kerk in de financiele problemen komen met de vaste lasten, dan kunt u een aanvraag doen bij SOFAK voor een bijdrage vanuit het Corona Noodfonds. Op onze website staat meer informatie over hoe dit werkt en wat u kunt verwachten. U kunt ook contact opnemen via info@sofak.nl. Doe dit uiterlijk 30 april.
Er zijn ook andere fondsen, zoals het Kansfonds, die momenteel budget beschikbaar stellen voor diaconale projecten om mensen te helpen die in problemen komen.

4. Meer weten?
SKIN heeft een kort & bondige Corona Factsheet (in Nederlands en Engels) gemaakt. SKIN-Rotterdam heeft een uitgebreid Corona Dossier van relevante organisaties gemaakt.

Wilt u meer lezen over het werk van SOFAK? Kijk dan op onze website www.sofak.nl of volg ons op Facebook.

Dossier corona
Mar 31st, 2020 by Madelon

Bent u als internationale kerk op zoek naar hulp rondom de coronacrisis?

INFORMATION IN ENGLISH: general information and application form.

Algemene informatie

Een aantal organisaties heeft de handen ineen geslagen om kerken zo goed mogelijk door deze moeilijke periode heen te helpen. Dit initiatief heet Samen Kerk = Samen Sterk. Samen Kerk = Samen Sterk wordt gedragen door SOFAK, SKIN en een aantal andere organisaties (zie onder). Via www.steunkerken.nu werven we inkomsten voor een noodfonds om internationale en migrantenkerken te helpen die door corona in de problemen komen. Dit noodfonds wordt beheerd door SOFAK.

Op zoek naar informatie over welke regels er momenteel gelden voor kerken vanuit de overheid? SKIN-Rotterdam heeft een handige online presentatie met actuele informatie, zie hier.

Noodfonds: criteria & procedure

We willen kerken zo goed mogelijk proberen te helpen, en we willen ook zoveel mogelijk kerken helpen. Het geld is echter gelimiteerd, en we moeten dus ook keuzes maken wat wel kan en wat niet. Houd er daarom alstublieft rekening mee dat we niet alle problemen zullen kunnen oplossen. Blijf daarom vooral ook zelf zoeken naar andere oplossingen die u kunnen helpen.

Voor aanvragen bij het noodfonds hebben we nu de volgende criteria bepaald:

> Aanvragen moeten worden ingediend door dit aanvraagformulier in te vullen, en de gevraagde documenten mee te sturen.

> Er kan alleen een aanvraag worden ingediend voor nood die aantoonbaar veroorzaakt wordt door de coronacrisis.

> Het noodfonds is gericht op het overleven van de kerk, dus het voorkomen van faillissement of uit huis plaatsing (van een kerk), of ontslag (van medewerkers van een kerk). We richten ons dus primair op de overbrugging van vaste lasten waar een kerk niet van af kan komen.

> Alternatieve oplossingen moeten eerst worden verkend voordat er een aanvraag bij het noodfonds kan worden ingediend. Denk bijvoorbeeld aan het vragen om coulance/ opschorting bij de eigenaar van een gebouw. Hier staat een voorbeeldbrief met meer juridische insteek (dank aan Ceder Advocatuur), en hier vindt u een brief om om coulance of opschorting van de huur te vragen (dank aan SKIN-Rotterdam). Bepaal zelf welke brief het beste past bij de relatie die u met uw verhuurder heeft, en pas de brief vooral aan aan de persoonlijke situatie van uw eigen kerk. In geval van twijfel, raadpleeg één van de onderstaande organisaties.

> Als het gaat om een hypotheek, dan adviseren wij u contact te zoeken met uw hypotheekverstrekker. Vaak valt hier goed het gesprek mee aan te gaan.

> We willen weten welke oplossingen u zelf al heeft gezocht, hoe dat is verlopen, en waarom dat onvoldoende resultaat heeft opgeleverd.

SOFAK werkt samen met een aantal andere organisaties, die meehelpen met de ondersteuning van kerken.
Deze organisaties doen de intakegesprekken, kunnen helpen met het zoeken naar alternatieve oplossingen en schrijven van brieven, en met het invullen van het aanvraagformulier.

Kerken in Den Haag kunnen contact opnemen met Andrea van Dijk van de Hub Den Haag (andrea@maraprojecten.nl).
Kerken in Rotterdam kunnen contact opnemen met Karin de Schipper-Visser van SKIN-Rotterdam (karin@skinrotterdam.nl).
Kerken in Amsterdam kunnen contact opnemen met Moses Alagbe van de PCC, via malagbe2@yahoo.com.
Kerken buiten deze drie steden kunnen contact opnemen met Madelon Grant van SKIN via madelongrant@yahoo.com.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@sofak.nl.

Het beste gewenst, en we bidden voor mensen in nood in deze moeilijke tijden.
Het bestuur van SOFAK

Jaarverslag 2019 online
Feb 20th, 2020 by Madelon

Lees alles over het werk van SOFAK in 2019 in ons jaarverslag! In totaal heeft SOFAK in 2019 twintig kerken en organisaties ondersteund. We organiseerden de Pastoresdag, waren aanwezig bij de Landelijke Pastorale Dag en op de Market Place van SKIN-Rotterdam, leverden een bijdrage aan het Armoederapport 2019, en ontmoetten de Sijpekerk in Loosdrecht en het Comité van Aanbeveling.

Versterking van het bestuur
Jan 3rd, 2020 by Madelon

SOFAK is verheugd om twee nieuwe bestuursleden te mogen verwelkomen! Betty Tjipta Sari en Bryant Heng komen ons bestuur versterken.
Betty is psychologe en werkt bij IFES. Daarnaast is ze gastpredikante binnen de GKIN, de Chinees-Indonesische protestantse gemeenschap. Bryant is bedrijfskundige en werkt als Statenlid in de provincie Flevoland voor de ChristenUnie.
We zien uit naar een mooie samenwerking in dit nieuwe team! Foto Betty Tjipta Sari Foto Bryant Heng

In onze decembervergadering nam het bestuur van SOFAK afscheid van twee bestuursleden, Jan Otter en Marga Slaakweg. We zijn dankbaar voor hun grote inzet en betrokkenheid bij SOFAK.

Najaars nieuwsbrief online!
Dec 12th, 2019 by Madelon

Weten wat SOFAK de afgelopen maanden heeft gedaan? Onze nieuwsbrief staat weer online! Met o.a. informatie over een bijzonder ontmoeting in Loosdrecht, armoedebestrijding door internationale en migrantenkerken, en ons Comité van Aanbeveling. Lees hier verder.

Op bezoek bij Felix Asare, bestuurslid van SOFAK
Dec 3rd, 2019 by Madelon

Op zondagochtend is het stil op het industrieterrein in Den Haag, maar uit één gebouw klinkt het geluid van muziek. Dit is het gebouw van Victory Outreach Den Haag, waar Felix Asare, bestuurslid van SOFAK, pastor is. De kerk bestaat al meer dan twintig jaar. Pastor Felix vertelt: ‘We begonnen met een klein clubje van zes mensen, nu hebben we zo’n tachtig leden. We willen een kerk zijn waar je een persoonlijke connectie met God ervaart en waar we warme relaties met elkaar onderhouden. Als een soort familie eigenlijk.’

Felix is al een paar jaar bestuurslid van SOFAK. ‘Ik ben in contact gekomen met twee andere bestuursleden van SOFAK, en met Hans Eschbach die toen voorzitter was. Ik vond het goed dat er zo’n organisatie bestaat die de internationale kerken in Nederland financieel steunt. De internationale kerken in dit land groeien en dat is een zegen, maar ook een uitdaging. Want hoe vind je geschikte ruimte als kerk? Victory Outreach Den Haag is al vaak verhuisd. En we hebben een grote visie, ons geloof moet niet alleen impact hebben op ons eigen leven maar ook op de samenleving. Maar in Nederland kost alles wel geld, en de internationale kerken zijn vaak al niet de rijkste kerken.’

In de kerk zitten vooral veel jongvolwassenen – iets dat voor veel kerken niet vanzelfsprekend is! Deze zondag preekt Pastor Felix over Romeinen 8:18 – 39. Hij vertelt hoe mensen soms denken dat als je christen wordt, je leven perfect wordt, maar dat is niet zo: ook heel gelovige mensen overkomen nare dingen. Maar als christenen weten we dat God trouw is aan Zijn woord en alles in ons leven ten goede gebruikt, ook al begrijpen we dat op het moment zelf vaak niet. Het worship team leidt de lofprijzing en gebed. Na afloop van de dienst vertelt Pastor Felix hoe hij bij Victory Outreach terecht kwam. ‘In 1987 kwam ik naar Nederland, en de mensen in het hostel waar ik verbleef vertelden me over Victory Outreach. Ik heb wel een paar andere kerken bezocht, maar ik sprak toen nog geen Nederlands zoals nu. Als er al vertaling was dan ging het via koptelefoons, dan moesten we apart zitten. Dat voelde een beetje alsof ik tweederangs was. Bij Victory Outreach sprak men Engels en voelde ik me thuis; ik ben nooit meer weggegaan. Inmiddels ben ik al 27 jaar pastor! De dienst van vandaag was trouwens niet echt op z’n Afrikaans. Ik kom wel uit Ghana, maar de kerk is heel gemengd. Veel mensen komen, net als mijn vrouw, uit Caribisch gebied. Daarom doen we de dienst tweetalig in het Nederlands en Engels.’

‘Mijn visie voor de toekomst van de kerk in Nederland is simpel: stick to the Bible. We worden omringd door een seculiere consumentencultuur die ons heel makkelijk ongemerkt kan beinvloeden. Het geloof moet niet nummer zoveel op je to-do-list worden, of een winkel waar je gaat shoppen om te kijken waar je kan vinden wat je zelf leuk vindt of waar de beste deal te krijgen is. We moeten de Bijbel als geheel lezen en er naar leven. Als je er alleen de stukjes uit kiest die bij je eigen boodschap passen, spreek je niet de boodschap van God maar die van jezelf! We moeten relevant blijven om toekomstige generaties te blijven binden. Laten we in alles echter een rotsvast vertrouwen behouden dat God in controle is, door alle woelige tijden waarin we leven heen.’ps felix

Het is een uitdaging! – Blog van Gé Drayer
Jul 18th, 2019 by Madelon

Verlegenheid

Laat ik beginnen met mijn verlegenheid onder woorden te brengen. Tot een jaar of twee, drie geleden zou ik een artikel over kerk-zijn in Nederland niet zo snel gelezen hebben en nu schrijf ik er zelf over. Ik hoop dus dat u blijft lezen.

Sinds mijn betrokkenheid bij SOFAK merk ik namelijk dat het een belangrijk onderwerp is voor veel mensen in ons land. Dat zijn in verreweg de meeste gevallen vooral Medelanders, mensen die hun ‘roots’ in andere landen hebben. Zij worstelen om kerk te zijn in ons land. Veel (van oorsprong) Nederlanders hebben geen idee van die worsteling, die moeite. Dat is m.i. erg jammer.

Door SOFAK heb ik gemerkt dat het een groter probleem is dan het lijkt. Er zijn talloze migrantenkerken, of liever gezegd internationale kerken, overal in ons land. Dat ze in de grote steden zijn weten we wel. Veel mensen denken dan bijvoorbeeld aan de parkeergarage-kerken in de Bijlmer. Maar ook in de provincie zijn veel internationale kerken. Elke stad en stadje heeft ze, gegarandeerd! Toch weten weinig mensen dat en dus is er ook maar weinig tot geen contact met deze kerken. Waarschijnlijk omdat men denkt dat dat in ‘onze stad’ niet zo speelt.

Zie daar mijn verlegenheid: ook ik dacht zo – al had ik beter kunnen en moeten weten.

Verbazing

Nu moet ik zeggen dat ik me wel altijd verbaasd heb over die (betrekkelijk) weinig contacten. Door een ontmoeting een paar maanden geleden in de Bijlmer, in Amsterdam-Zuid Oost met pastores uit internationale kerken besef ik te meer hoe wonderlijk dat in feite is. Zij vertelden me dat er in Zuid-Oost naar hun inschatting zo’n 60.000 mensen wonen – mogelijk wel 80.000! Van dat aantal is zo’n 65% christen! Ruim 30.000 dus. Een enorm aantal! Maar (goede) contacten met andere Amsterdamse kerken zijn er helaas niet zoveel. Die er zijn, zijn bijna steeds op het niveau van de leidinggevenden.

Toch zijn er veel overeenkomsten tussen de kerken in Zuid-Oost en de rest van Amsterdam. Veel gemeenten in Zuid-Oost hebben problemen met huisvesting. In de rest van de stad worden kerken gesloten, gesloopt of krijgen andere bestemmingen. Ook in Zuid-Oost hebben de kerken te maken met eenzaamheid, traumaverwerking, kerkverlating door jongeren, etcetera. Als kerken zouden ze dus veel voor elkaar betekenen.

Zaadjes van hoop

Gelukkig zijn er ook goede voorbeelden. Er zijn prachtige interculturele ontmoetingen waar veel van uitgaat voor diegenen die er bij betrokken zijn! Zo organiseert Treasures International Ministries samen met vrijwilligers uit verschillende kerken een ‘Soup kitchen’ in het gebouw De Nieuwe Stad in Zuid-Oost, waardoor mensen van jong tot oud, zwart en wit en alles er tussen in, hoger en lager opgeleid, zich daar welkom en thuis weten. Bij de maaltijd. In het kerkgebouw. Natuurlijk worden zo niet alle problemen opgelost maar het is wel een mix van eenzaamheidsbestrijding, maatschappelijk spreekuur, buitenschoolse opvang, en armoedebestrijding voor en door wijkbewoners! Een prachtig voorbeeld hoe het kan.

En er zijn gelukkig veel meer positieve interculturele ontmoetingen. Het contact is beperkt en het loopt lang niet altijd soepeltjes en vanzelf, maar het gebeurt wel degelijk! Zie ook ‘Kerken Delen’ van SKIN-Rotterdam, of ook de 030-gids: Interculturele kerken in Utrecht, beide uit 2017 met daarin veel informatie.

En toch…

Intercultureel contact kost ons ook wel wat. Meer dan 40 jaar geleden vertelde mijn vader me al dat in Nederland veel mensen denken dat interkerkelijke gesprekken over eventueel samengaan vooral betekenen: bij elkaar op schoot gaan zitten, op dezelfde stoel. Maar zo werkt het niet. Niet bij mensen en al helemaal niet bij kerken.

Waar het om gaat is dat je je bewust wordt: we hebben ÉÉN HEER!

En dat je de kerkpolitieke spelletjes buiten de deur probeert te houden (op zich ook nog wel een kunst…). Samen-kerk-zijn onder een dak in een interculturele setting kan zo verrijkend zijn voor iedereen.

Eigenheid

Het is ook best moeilijk om over cultuurgrenzen heen elkaar echt te begrijpen. Samen God loven en aanbidden is misschien niet altijd het moeilijkste, maar luisteren naar een goede preek, je aangesproken voelen daardoor is niet altijd gemakkelijk. Daarom stichten veel migranten (bij aankomst in het gastland) hun eigen gemeente en zoeken niet zo snel aansluiting bij bestaande kerken. Ook Nederlanders die in de jaren ’50 naar Canada migreerden deden dit zo. Vanaf de 2de generatie zie je dat de behoefte groeit aan meer interculturele contacten. Bij de internationale kerken zie je dan ook interculturele ‘church plants’: plaatsen waar Nederlanders en medelanders veel van elkaar leren. Er zijn dus volop kansen contacten over en weer! Maar we moeten dat dan wel oppakken – vooral samen.

Knipsel

Opdracht

Ik blijf geloven dat het kan en hoort! Onze God is te groot, te veelkleurig, te veelzijdig dan dat één kerk die grootheid, die veelzijdigheid, die veelkleurigheid kan weerspiegelen. Als we het samen-kerk-zijn nu eens zien als een prachtig gepolijste diamant dan hoort dat er allemaal bij: we zijn allemaal leden van dat Lichaam van Christus. Ieder lid laat iets zien van Zijn veelkleurigheid, Zijn veelzijdigheid, Zijn grootheid. Laten we dat voor ogen houden en zo met elkaar in gesprek gaan. Samen bidden, luisteren, zingen en spreken om Gods onmetelijke liefde aan elkaar te laten zien.

Moeilijk? Ja zeker, want daarbij komen we onszelf ook tegen: onze vooroordelen, onze sympathieën, antipathieën, voorkeuren, gevoelens, gewoonten en tradities, etc.

Dat zou ons niet moeten tegenhouden maar juist stimuleren er (nog meer!) werk van te maken!

Gé Drayer, bestuurslid SOFAK

SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa